SP14 spec Kielce

 

   Szkoła Podstawowa Nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły - papieża Polaka w Kielcach

   ul. Szkolna 29
   25 - 604 Kielce

   Województwo Świętokrzyskie
   Strona internetowa: http://sp14kielce.edu.pl/