Pirmojo testo ruošimas (O1)

WSEI kaip šios projekto dalies lyderis paruošė 500 šachmatų ir kognityvinių stimulų. WSEI Eksperimentinės Psichologijos laboratorijoje tęsimi tyrimai su 10-13 metų vaikais, atrenkant pačius efektyviausius šachmatų ir kognityvinius stimulus. Dabar į tyrimus įtraukta apie 30 vaikų. Šachmatų stimulai yra paremti tokiomis užduotimis, kaip „matas vienu ėjimus“, laiminčių kombinacijų suradimas ir t.t.

Tyrimo metu vaikams atliekant įvairias užduotis, surenkami duomenys iš EEG ir žvilgsnio sekimo įrangos. Projekte tiriamieji dalyvauja tik su informuotu globėjų sutikimu. Rezultatai leis pasirinkti optimalias užduotis, kuriant galutinę online testų įrankio versiją.