Jan Przewoźnik

Šis straipsnis paruoštas MATE projektui: http://www.mchess.eu/index.php/en/about-cat/cat-project.html

Nicholas Carr kalba apie protą kiber eroje;

Manfred Spitzer atkreipia dėmesį į Skaitmeninę Demenciją.

Tai yra tikrieji modernios kognityvinės psichologijos iššūkiai.

Aš daugelį metų vysčiau metodą, padedantį plėsti ir gilinti mūsų mąstymo procesus, kuris paremtas devyniais svarbiais rodikliais (žr. Jan Przewoźnik: Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce. Gorzów Wielkopolski 2003, 2011). Metodas pagrįstas Adriaan de Groot’s metodologija (Adriaan de Groot: Thought and Choice in Chess. The Hague 1965).

Kai nusprendžiate ką daryti LABAI SVARBIOJE SITUACIJOJE, galite savęs paklausti tokių klausimų, kaip:

M – Bendro apsvarstytų „ėjimų“ skaičiaus sprendimų medyje: Kiek turiu duomenų? Kiek duomenų man reikia?

N – Sėkmingų naujų startų („šakų“) sprendimų medyje skaičiaus: Kaip sužinojau kiek man liko duomenų?

A – Skirtingų svarstytų galimybių skaičiaus: Ar problemą išnagrinėjau pakankamai plačiai? Ar per siauriai apibrėžiau problemą? Ar per plačiai apibrėžiau problemą?

Dmax – Ilgiausia variacija (kiek toli subjektas geba numatyti pasekmes): Ar numačiau pakankamai tolimas pasekmes? Kiek tolimas pasekmes sugebu numatyti?

nn – Sėkmingų pokyčių sprendimų pasirinkimuose skaičius: Ar mano mąstymo procesas gerai struktūrizuotas?

Pmax – Labiausiai svarstyto pasirinkimo persvarstymai (Pmax): Ar aš sugebu pakankamai susikoncentruoti ties geriausiu pasirinkimu?

Pser – Ilgiausias skubus pasirinkimo persvarstymas (tai – koncentracijos matas): Ar vienu metu sugebu pakankamai susikaupti ties vienu pasirinkimu ?

W – Pasirinktos galimybės vertė: Kiek mano sprendimas vertas?

T – Mąstymo laikas: Kokia tikra mano sprendimo laiko vertė?

Tik prašau, nenaudokite šio metodo renkantis žmoną ar vyrą. Klausykite savo širdies.

* * *

Pasirinkimų skaičiavimo įgūdis yra vienas iš šachmatų pagrindų. Kitas – dalių (“chunks”) ieškojimas.

Daugiau informacijos rasite čia:
http://www.janprzewoznik.pl/testy/mapa01.php
http://www.janprzewoznik.pl/artyku…/percepcja_w_szachach.php
http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_idee_2013_01.php

* * *

Brangus skaitytojau! Dabar pereikime prie praktikos. Prašau išanalizuoti Gario Kasparovo geriausią ir „nemirtingą“ žaidimą:

http://view.chessbase.com/cbread…/…/11/27/Game858747093.html

Palyginkite savo analizę čia:
Garri Kasparow (w sotrudnicziestwie z Dmitrijem Plisieckim): 
Moj szachmatnyj put. 1993-2005. Tom 3, s. 226-230. Ripoł Klasik, Moskwa 2014.

Jei užduotis jums pasirodė kietas riešutėlis, gausite dar vieną. Tiesiog - matas vienu ėjimu. Baltieji pradeda.