Antrasis projekto partnerių susitikimas

Antrasis projekto partnerių susitikimas vyko La Laguna universitete, Tenerifėje (Ispanija) 2017 m. rugsėjo 7-8 dienomis. Susitikimo metu partneriai nagrinėjo, kaip vyksta svarbiausios projekto veiklos, aptarė intelektinius produktus bei užduotis, susijusias su projekto vadyba bei administravimu.

Pirmos susitikimo dienos pradžioje VDU atstovė dr. Judita Kasperiūnienė pristatė projekto Kokybės vadybos planą ir bendruosius kokybės indikatorius. Kokybės indikatoriai buvo aptarti visų partnerių, keičiami ir atnaujinami, pritaikomi kintantiems projekto poreikiams.

ULL atstovai dr. Moisés Bethancort, dr. Ramón Aciego ir Lorena García parodė, kaip vyksta pradinis kompiuterinių užduočių testavimas. Taip pat buvo nagrinėti mokytojų pritraukimo į projektą klausimai. Peržiūrėję eilę vaizdo medžiagos, projekto partneriai sužinojo, kaip vyksta šachmatų mokymai Kanarų salose.

Dienos pabaigoje partneriai dalyvavo atviro stalo diskusijoje Kanarų salų švietimo taryboje, kurią vedė prof. dr. Ramón Aciego. Čia buvo pristatytas MATE projektas vietinės edukacinės bendruomenės atstovams bei Tarybos nariams.

Pirmąjai projekto susitikimo dienai baigiantis, tarptautinio projekto partneriai dalyvavo prof. Luis Balbuena organizuotoje ekskursijoje “Matematika ir kultūra – pažink miestą”, kurios metu apžiūrėjo pagrindinius La Laguna miesto statinius bei architektūros paminklus.

Antrąją projekto susitikimo dieną J. Kasperiūnienė pristatė VDU Informatikos fakulteto atstovų kuriamus kompiuterinius testus. Vėliau WSEI atstovai dr. Robert Porzak ir dr. Monika Baryła-Matejczuk aptarė šachmatų stimulų aplikacijos pradinius duomenis – kitą MATE projekto rezultatą.

Be to, UA atstovai dr. Manuel Fernandez ir dr. Mª José Cabañero aptarė projekto sklaidos veiklas, nagrinėjo ateities darbus, vaikų mokymo medžiagą. TAip pat WSEI atstovė, projekto vadybininkė Magda Janiak nagrinėjo MATE projekto vadybos ir administravimo klausimus. Tarptautinis projekto partnerių susitikimas baigėsi moksline diskusija ir vizitu į ULL NEUROCOG tyrimu centrą, vadovaujamą dr. Manuel de Vega

Trumpą projekto partnerių susitikimo pristatymą parengė Manuel Fernández ir Mª José Cabañero