MATE

MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING IN EDUCATION

W dniu 16 listopada 2017 r. J. Kasperiuniene z Uniwersytetu Vytautas Magnus zaprezentowała projekt MATE na międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej ALTA2017 "Zaawansowane technologie uczenia się. Inteligentna edukacja " sesje na żywo i plakatowe. Uczestnicy konferencji zainteresowani byli aplikacją wspierającą edukację szkolną, rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie. Szczególne zainteresowanie budziło realne wdrożenie narzędzia w formalnej edukacji szkolnej.

Celem konferencji ALTA było zaproszenie organizacji zajmujących się edukacją, praktyków, naukowców oraz decydentów z krajów UE. Uczestnicy prezentowali swoje badania naukowe, projekty edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem swoich doświadczeń w zakresie metodologii opracowywania narzędzi e-learningowych oraz innowacyjnych technologii stosowanych w badaniach i edukacji. Ponad 150 naukowców i praktyków, nauczycieli i wychowawców z Litwy i innych krajów UE wzięło udział i dzieliło się swoimi badaniami na sesjach plenarnych i warsztatach konferencyjnych.

Sesje plenarne konferencji transmitowane były na żywo w Internecie. Nagrania wideokonferencji dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.ndma.lt/alta2017/en/broadcasting

Galeria zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/gpyWwrKSXig55JrN2