MATE

MULTIDIMENSIONAL ANALYTICAL TRAINING IN EDUCATION

Aktualności

Jan Przewoźnik

Artykuł został przygotowany dla projektu MATE:

http://www.mchess.eu/index.php/en/about-cat/cat-project.html

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie zaprasza szkoły, nauczycieli,

uczennice i uczniów w wieku 10-13 lat do wzięcia udziału w drugim etapie badań.

* * *

Nicholas Carr pisze o „płytkim umyśle” w erze cyfrowej;

Manfred Spitzer zwraca uwagę na “cyfrową demencję”.

Oto realne wyzwania dla współczesnej psychologii poznawczej.

Od lat staram się rozwijać i promować metodę poszerzania i pogłębiania procesów myślenia – poprzez kontrolę dziewięciu ważnych wskaźników (patrz na przykład: Jan Przewoźnik: Myśl – Działaj – Zwyciężaj! Psychologia szachów w praktyce. Gorzów Wielkopolski 2003, 2011).

Metoda bazuje na metodologii Adriaana de Groota (Adriaan de Groot: Thought and Choice in Chess. The Hague 1965).

Kiedy podejmujemy decyzję w BARDZO WAŻNEJ SYTUACJI możemy zadać sobie kilka adekwatnych pytań, na przykład:

M – liczba wszystkich rozpatrywanych posunięć, zawartych w całym drzewie gry: Jak wiele danych przetwarzam? Jak wielu danych jeszcze potrzebuję?

N – ogólna liczbę kolejnych propozycji rozwiązania (N – „gałęzie” w drzewie gry): Jak odkryję, ile jeszcze danych pominąłem?

A – zbiór rozpatrywanych przez badanego opcji rozwiązania: Czy rzeczywiście eksploruję sytuację i problem wystarczająco szeroko? Czy zdefiniowałem problem zbyt wąsko? Czy zdefiniowałem problem zbyt szeroko?

Dmax – najdłuższy obliczany wariant, mierzony liczbą posunięć białych i czarnych (jak daleko osoba badana jest w stanie przewidzieć konsekwencje): Czy przewidziałem konsekwencje wystarczająco daleko? Jak daleko jestem w stanie przewidzieć możliwe konsekwencje?

nn – ogólna liczba kolejnych zmian w propozycjach rozwiązania: Czy proces mojego myślenia jest dobrze ustrukturyzowany?

Pmax – najczęściej rozpatrywana propozycja (opcja) rozwiązania: Czy jestem w stanie wystarczająco koncentrować się na najlepszej opcji?

Pser – liczba powtórnie rozpatrywanych propozycji rozwiązania, ale tylko w jednej, nieprzerwanej, najdłuższej serii (to miara koncentracji): Czy jestem w stanie koncentrować się wystarczająco długo na jednej opcji w jednym momencie?

W – wartość wybranego ostatecznie posunięcia: Jaką wartość ma moje rozwiązanie?

T – czas namysłu: Jak wykorzystałem/wykorzystałam czas namysłu?

I proszę, nie wybieraj żony lub męża tą metodą. Słuchaj serca.

* * *

Umiejętność liczenia wariantów jest jednym z filarów szachowego rozwoju. Drugim jest poszukiwanie „chunków”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

http://www.janprzewoznik.pl/testy/mapa01.php

http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/percepcja_w_szachach.php

http://www.janprzewoznik.pl/artykuly/szachy_idee_2013_01.php

* * *

Drogi Czytelniku!

Przejdźmy teraz do praktyki. Przeanalizuj, proszę najlepszą i „nieśmiertelną” partię Garriego Kasparowa:

http://view.chessbase.com/cbreader/2017/11/27/Game858747093.html

Porównaj analizy tutaj:

Garri Kasparow (w sotrudnicziestwie z Dmitrijem Plisieckim):

Moj szachmatnyj put. 1993-2005. Tom 3, s. 226-230. Ripoł Klasik, Moskwa 2014.

Jeżeli to zadanie jest zbyt trudnym orzechem do zgryzienia, to masz do rozwiązania jeszcze jedno. Białe na posunięciu. 😊

Powodzenia w eksploracji Twojej rzeczywistości wystarczająco szeroko i głęboko!

I na koniec – pamiętajmy, że w nieświadomym umyśle zawarta jest mądrość, którą także trzeba szanować.

 

   

 

Prezentacja międzynarodowego projektu „Wielowymiarowy analityczny trening w edukacji” (MATE) dla litewskich nauczycieli.

Międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus+ KA2 „Wielowymiarowy analityczny trening w edukacji” (MATE), w którym naukowcy z Wydziału Informatyki (Uniwersytetu Vytautas Magnus), razem z badaczami, psychologami i wykładowcami z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Polska), Uniwersytetu La Laguna (Hiszpania), Uniwersytetu w Alicante (Hiszpania), przeprowadzili badania, jak gra w szachy wpływa na naukę i rozwój poznawczy dzieci, badania zostały przedstawione litewskim nauczycielom. Prezentacji dokonał dr J. Kasperiuniene podczas sesji plenarnej.

Uczestnicy forum dyskusyjnego „Postęp i Innowacja w Edukacji: w jaki sposób promuje skuteczne nauczanie”, organizowanego przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Vytautas Magnus, wyrazili zainteresowanie wirtualnym i opartym na poszerzaniu ilości rzeczywistych rozwiązań w edukacji, interfejsów człowiek – komputer oraz społecznego wpływu przełomowych innowacji. W dyskusjach podczas Forum wzięło udział ponad 150 nauczycieli z całej Litwy. W trakcie Forum przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Generalnej Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej zaprezentowali działania programu państwowego. Nauczyciele i eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie edukacji ogólnej. Uczestnicy forum dyskutowali o innowacjach w procesie edukacyjnym.

 

Szachy w szkołach na Litwie

W roku szkolnym 2017/2018 w 40 litewskich szkołach, na terenie całego kraju (Telsiai, Jonava, Utena, Siauliai, Alytus, Panevezys, Rokiskis, Wilno, Kowno i inne regiony) , uczniowie rozpoczęli naukę gry w szachy podczas formalnych lekcji. Jest to początek pilotażowego projektu wdrażanego przez Litewską Federację Szachową http://www.chessfed.lt/ wraz z wydawnictwem "Šviesa" http://www.sviesa.lt/ Ta inicjatywa to część projektu pod nazwą „Szachy w szkole”, która cieszy się dużą popularnością w innych krajach Unii Europejskiej.

Więcej informacji (po litewsku) w różnych mediach:

http://www.sviesa.lt/node/15115

http://lzinios.lt/lzinios/Svietimas/pradinukai-kimba-i-sachmatus/255045/

W dniu 18.11.2017 r. dr Monika Baryła-Matejczuk ekspert w projekcie MATE oraz Magda Janiak – koordynator projektu wzięły udział w XIII Szachowym Turnieju Niepodległości Ziemi Chełmskiej, zorganizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu.

Turniej rozpoczęła prezentacja na temat projektu „Wielowymiarowy analityczny trening w edukacji”, której celem było przybliżenie młodym szachistom, nauczycielom, trenerom oraz przedstawicielom władz lokalnych założeń projektu oraz współpracy w ramach testowania i wdrożenia narzędzia w środowisku szkolnym.

Organizatorami turnieju byli: Klub Sportowy „Astra” w Leśniowicach, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Gmina Leśniowice i Białopole, Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu.

W turnieju udział wzięło 48 zawodników z terenu Polski i Ukrainy. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem 15 minut na zawodnika z wyodrębnieniem kategorii juniorek i juniorów do lat 12, juniorek i juniorów do lat 18, OPEN oraz Najlepszej kobiety. Sędzią głównym turnieju był Pan Edward Chowra.

Informacje na temat Turnieju na stronach organizatorów:

http://www.lesniowice.lubelskie.pl/2017/aktualnosci/ee118.html

http://bialopole.eu/index.php/1838-szachowy-turniej-niepodleglosci-ziemi-chelmskiej

 

W dniu 16 listopada 2017 r. J. Kasperiuniene z Uniwersytetu Vytautas Magnus zaprezentowała projekt MATE na międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej ALTA2017 "Zaawansowane technologie uczenia się. Inteligentna edukacja " sesje na żywo i plakatowe. Uczestnicy konferencji zainteresowani byli aplikacją wspierającą edukację szkolną, rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie. Szczególne zainteresowanie budziło realne wdrożenie narzędzia w formalnej edukacji szkolnej.

Celem konferencji ALTA było zaproszenie organizacji zajmujących się edukacją, praktyków, naukowców oraz decydentów z krajów UE. Uczestnicy prezentowali swoje badania naukowe, projekty edukacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem swoich doświadczeń w zakresie metodologii opracowywania narzędzi e-learningowych oraz innowacyjnych technologii stosowanych w badaniach i edukacji. Ponad 150 naukowców i praktyków, nauczycieli i wychowawców z Litwy i innych krajów UE wzięło udział i dzieliło się swoimi badaniami na sesjach plenarnych i warsztatach konferencyjnych.

Sesje plenarne konferencji transmitowane były na żywo w Internecie. Nagrania wideokonferencji dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.ndma.lt/alta2017/en/broadcasting

Galeria zdjęć:

https://photos.app.goo.gl/gpyWwrKSXig55JrN2

 

We wrześniu 2017 eksperci z Uniwersytetu La Laguna mieli okazję przedstawić założenia projektu MATE na spotkaniu z panią Adrianą Salazar, trenerem szachowym z Bogoty, która od ponad 10 lat prowadzi z sukcesami zajęcia szachowe dla dzieci.

Rezultatem spotkania jest podjęcie współpracy i zaangażowanie nauczycieli i dzieci w wieku 8-11 lat z Bogoty w testowaniu narzędzia opracowanego w ramach projektu MATE.

 

 

Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat, grające w szachy na badania kompetencji szachowych i poznawczych w ramach międzynarodowego projektu MATE.

Badanie obejmuje jednorazowe spotkanie w Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W czasie spotkania dziecko będzie rozwiązywało zadania szachowe i poznawcze (przypominające gry komputerowe, łamigłówki).

W czasie kiedy dziecko robi zadania, następuje pomiar aktywności jego procesów poznawczych (dzięki wykorzystaniu EEG). Spotkanie trwa ok 3 godzin. Przeprowadzone badania zostaną wykorzystane do przygotowania i udoskonalenia aplikacji komputerowej, rozwijającej umiejętności dzieci, która będzie wykorzystywana przez dzieci na całym świecie :-).

Jest to także ciekawa przygoda - dzieci zobaczą jak prowadzi się badania eksperymentalne, zapoznają się ze środowiskiem innowacyjnego i nowoczesnego laboratorium.

 

 WSEI jako lider tej części prac przygotował 500 bodźców szachowych i poznawczych. W laboratorium Psychologii Eksperymentalnej WSEI trwają badania z udziałem dzieci 10-13 w celu wyboru najefektywniejszych bodźców szachowych i poznawczych. Obecnie w badaniach uczestniczy około 30 dzieci. Bodźce szachowe opierają się na zadaniach takich jak np. znajdź mat w jednym posunięciu, znajdź wygrywającą kombinację itd.

 PIC 0308

PIC 0315

PIC 0313

Kuba 1

Kuba 3

W trakcie badań zbierane są dane z zapisu EEG i Eye-Trackera od dzieci które wykonują różnego rodzaju zadania. Udział w badaniach jest możliwy tylko po udzieleniu świadomej zgody przez opiekuna prawnego. Wyniki pomogą wybrać najbardziej optymalne i najlepsze zadania do finalnej wersji narzędzia online.