Drugie spotkanie projektowe odbyło się w dniach 7 i 8 września na Uniwersytecie La Laguna, na Teneryfie (Hiszpania).

Podczas spotkania partnerzy dyskutowali o najważniejszych działaniach związanych z każdym produktem tworzonym w ramach projektu oraz zadaniami związanymi z zarządzaniem.

Pierwszego dnia poruszane były tematy związanie z:

- zarządzaniem jakością oraz ewaluacją projektu ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- podsumowanie prac w ramach zadania O1 – prezentacja wyników fazy badawczej, podsumowanie testów oraz udziału dzieci w badaniach, prezentacja prac nad doborem bodźców, które będą wykorzystane w kolejnym etapie projektu (WSEI: Dr Robert Porzak, Dr Monika Baryła-Matejczuk)

- Zespół ULL (dr Moisés Bethancort, dr Ramón Aciego i Lorena García) zaprezentował wstępne założenia związane z rekrutacją szkół, nauczycieli oraz uczniów do testowej fazy projektu oraz  zaprezentował innowacyjne formy edukacji szachowej realizowane przez Dr Lorenę Garcia na Teneryfie.

Ostatnim elementem spotkania w  dniu pierwszym był udział w spotkaniu the School Council of Canarias, zajmującej się wspieraniem działań edukacyjnych na wyspie oraz  doradctwem dla  administracji publicznej zajmującej sie edukacją.  W czasie spotkania  zespół projektowy przedstawił główne założenia MATE, następnie  uczestnicy wysłuchali prezentacji na temat korzyści wynikającej z gry w szachy na podstawie projektu Dr Loreny Garcia oraz wykładu na temat innowacyjnych form nauczania matematyki przeprowadzonego przez  prof. Luis Balbuena.

W drugim dniu spotkania poruszone zostały kwestie:

 - narzędzia/oprogramowania  zestawów testów szachowych i poznawczych ( VMU Litwa dr Judita Kasperiuniene);

- upowszechnianie rezultatów projektu oraz prezentacja przyszłych działań w ramach zadania O3 – opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli (zespół UA: dr Manuel Fernandez i dr Mª José Cabañero)

Ostatnią prezentację przedstawiła Magda Janiak (WSEI) – koordynator projektu, podsumowując realizację wszystkich zadań administracyjnych oraz raportowania.

Autorzy: Manuel Fernández i Mª José Cabañero

2nd meetings