W dniach 30-31 stycznia 2018 miało miejsce 3cie spotkanie międzynarodowe w ramach projektu MATE czyli wielowymiarowy analityczny trening w edukacji.

Celem spotkania było omówienie zadań związanych z opracowaniem oprogramowania (narzędzia online) składającego się z części szachowej oraz poznawczej, jak również wspólnych zasad rekrutacji uczestników projektu: uczniów i uczennic, kadry dydaktycznej, szkół podstawowych w Polsce, w Hiszpanii, na Teneryfie oraz na Litwie.

Podczas 2 dni trwały dyskusje i ustalenia związane poszczególnymi elementami narzędzia takimi jak: baza danych, profile i uprawnienia użytkowników, sposoby rejestracji, grafika oraz atrakcyjność narzędzia dla uczniów i uczennic szkół podstawowch. W trakcie spotkania zostały również omówione pozostałe ważne zadania takie jak: zarządzanie projektem, ewaluacja i promocja, kolejne etapy prac tj. warsztaty dla kadry dydaktycznej wprowadzające do testowania narzędza czy też treningi szachowe i poznawcze - drugi element narzędzia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji partnerskich oraz trenerzy szachowi z Litwy. Podsumowaniem spotkania była wizyta w szkole szachowe Gaja w Kownie.