W dniach 6-7 grudnia 2016 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie otwierające realizację projektu MATE.

 Celem spotkania była m.in. dyskusja nad organizacją realizacji projektu, kształtu jego rezultatów oraz zapoznanie się zespołu projektowego. Językiem roboczym spotkania był j. angielski.

  1. Zapoznanie Zespołu

Na spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich partnerów z międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt:

  • Universidad de la Laguna (Teneryfa) - reprezentował dr Moisés Betancort;
  • Universidad de Alicante (Hiszpania) - był reprezentowany przez Manuela Fernández i Miriam Sánchez-SanSegundo;
  • Vytauto Didziojo Universitetas (Litwa) – był reprezentowany przez Juditę Kasperiūnienė i Edgaras Ščiglinskas;
  • Instytucję goszczącą Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie reprezentowali: dr Robert Porzak, dr Jan Przewoźnik, dr Monika Baryła-Matejczuk, Marcin Wielgolaski i Wioletta Ozga.

Spotkanie z ramienia WSEI otworzył Marcin Wielgolaski. Oficjalnie przywitał obecnych a także przedstawił prezentację dotyczącą doświadczenia i potencjału WSEI.   

Kolejnym elementem spotkania była prowadzona przez Marcina Wielgolaskiego sesja dotycząca zarządzania w projekcie MATE. Na sesję składały się prezentację dot. zasad finansowania i dokumentowania kosztów, podziału ról partnerów w projekcie oraz zapoznanie z zasadami upowszechniania rezultatów projektu.

WSEI introduction and potential ENG 06.12.2016

MATE_Financial and Contractual Rules

Dissemination_2016_1

kick-off meeting-partner cooperation1

  1. Praca koncepcyjna!

Na spotkaniu poruszane i dyskutowane były pierwsze koncepcje ostatecznego kształtu rezultatów pracy intelektualnej zaplanowanych do wytworzenia w ramach MATE.  

Robert presetation 1

 

Dr Robert Porzak w swoich prezentacjach poruszył problematykę tworzenia treningu dla dzieci oraz powiązanego z nim wytworzeniem podręcznika dla nauczycieli.

Methodological handbook for teachers

Content of training for pupils

Software for testing and training

Dr Monika Baryła- Matejczuk przestawiła prezentację dot. warsztatów dla nauczycieli.

Monika Baryła kick-off meeting-workshops for teachers 

 

  1. Inspiracje

Ekspert WSEI dr. J. Przewoźnik prezentował dorobek polskiej strony – projekt MAT który stał się inspiracją dla realizacji projektu MATE.  

JP MAT presentation 1

 

JP MAT presentation 2

 

Mat_Project

MATE - assumptions

 

Olbrzymią wartością dodaną spotkania był prezentacja perspektyw partnerów z Hiszpanii, Teneryfy i Litwy na realizację zadań w projekcie MATE.

Miriam Manuel presetation 1

 

Miriam i Manuel( Hiszpania) zaprezentowali swoją pracę nad baterią testów neuropsycholohicznych - Computerized Infant Neuropsychological Assessment Battery.

2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)2014 Fasfous Arabic version of BENCI (1) (1)

Moises Presentation 1

 

Dr Moises Betancort zaprezentował dorobek ULL  w zakresie pracy z dziećmi w zakresie trenningu szachowego. Zespół z Litwy zaprezentował swój dorobek w zakresie komputerowych  testów poznawczych ( Tower of London ).

  1. Część praktyczna

Istotnym elementem programu spotkania była wizyta studyjna w laboratoriach Psychologii Eksperymentalnej WSEI. Wizyta umożliwiła zapoznanie z sprzętem i procedurami  badawczymi wykorzystywanym na pierwszym etapie projektu. Prowadził Robert Porzak.

Robert LAB practical demontration